Brugpiepers

Regelmatig komt het voor dat kinderen er tegenop zien om naar het Voortgezet Onderwijs te gaan. Het zijn vaak kinderen die zich op de basisschool minder goed op hun gemak voelen bij andere kinderen. Ze worden gepest of geplaagd en vinden het moeilijk om vriendjes te maken. Ze hebben vaak ruzie of staan alleen. De overgang naar het Voortgezet Onderwijs kan dan best bedreigend zijn.
De Kinder- & Jeugdpraktijk heeft een speciale training voor ‘Brugpiepers’.

Doel
Voor deze groep kinderen heb ik een speciale vaardigheidstraining ontwikkeld, die als doel heeft dat zij zich zekerder gaan voelen in de nieuwe brugklas. Een zelfbewuste uitstraling en een gevoel van zelfvertrouwen is in die beginperiode erg belangrijk. Daarnaast helpt het om andere kinderen die ook naar het Voortgezet Onderwijs gaan te ontmoeten en samen de zorgen die je hebt op te lossen.

Wie?
Kinderen/ jongeren uit groep 7 en 8 (11 en 12-jarigen).

Programma
De groep komt 6 keer bij elkaar. De frequentie is eens per week.
De kinderen leren in groepsverband om positief te denken en op een ontspannen wijze de volgende vaardigheden te leren:
• Contact leggen met andere kinderen
• Opkomen voor jezelf
• Omgaan met plagen en pesten
• Aandacht krijgen voor non-verbaal gedrag, zoals oogcontact, stemgebruik en lichaamshouding.
In de groep wordt geoefend hoe kinderen met anderen kunnen omgaan. Dit gebeurt in de vorm van groepsgesprekken, spelletjes, toneelstukjes en het bekijken en bespreken van videofragmenten (voorbeelden en eigen opnamen)
Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. Na afloop van de training is er een afrondend gesprek met kind en ouders, waarin belangrijke leer- en aandachtspunten nog eens worden besproken.

Lijkt de training ‘Brugpiepers’ iets voor jou, laat je vader/moeder dan contact opnemen met de Kinder- & Jeugdpraktijk of stuur een e-mailtje naar
info@kinderjeugd.nl.