Brusjes

Als je een broer(tje) of zus(je) hebt met ADHD, maak je soms andere dingen mee dan je klasgenoten en/of kinderen in je omgeving. Hoe ga je met de situatie om wanneer je broer leerproblemen heeft en jij als jongere zus nu al meer kan dan hij? Wat betekent het als je zus PDD-NOS heeft en wat vind jij daarvan?
In de Brusjes-groep krijg je als broer(tje) of zus(je) ruimte om ervaringen en gedachten uit te wisselen met andere kinderen/jongeren.

Doel
Ontmoeten van andere kinderen/jongeren die ook een broer(tje) of zus(je) hebben met bijzonder gedrag. In de groep worden ervaringen uitgewisseld, is er ruimte voor herkenning en wordt er aandacht geschonken aan specifieke vragen.

Wie?
Kinderen/ jongeren in de volgende leeftijdsgroepen: 9 t/m 12 jaar, 13 t/m 16 jaar.

Programma
De Brusjes- groep komt 5 keer bij elkaar. De frequentie is eens per 14 dagen.

Het programma ziet er als volgt uit:
1. Kennismaken.
2. Interview broer(tje) of zus(je) en vraaggesprek ouder.
3. Uitleg over ‘problematiek’ van broer(tje) of zus.
4. Eigen presentatie en opstellen van vragen.
5. Tips & afsluiting.

Lijkt de training ‘Brusjes’ iets voor jou, laat je vader/moeder dan contact opnemen met de Kinder- en Jeugdpraktijk of stuur een e-mailtje naar
info@kinderjeugd.nl.