Voorbeelden waarmee wij u kunnen helpen zijn:

Leerproblemen
• Dyslexie (leesstoornis)
• Dyscalculie (rekenstoornis)
• N.L.D. (non-verbale leerstoornis)

Sociaal-emotionele problemen
• A.D.H.D (aandachttekort-stoornis met hyperactief gedrag)
• A.D.D. (aandacht- en concentratieproblemen)
• A.S.S. (autisme spectrum stoornis)
• P.D.D.-nos (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
• Asperger (stoornis binnen het autistisch spectrum)
• D.C.D. (stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen)
• O.D.D / C.D. (oppositionele gedragsstoornis)
• Angstoornis
• Depressieve stoornis
• Slaapproblemen
• Eetproblemen
• Problemen na echtscheiding van ouders
• Rouwverwerking
• Faalangst

Voor meer informatie over deze problemen kijkt u bij “ouders” > “specifieke problemen”.
Kinderjeugd.nl
Kinderen of jong volwassenen kunnen door verschillende oorzaken soms behoefte hebben aan extra ondersteuning. Dat is niet erg, indien de noodzakelijke hulp direct beschikbaar is en op maat wordt aangeboden. Bij Kinderjeugd.nl kun je hulp krijgen bij allerlei opvoedingsvragen. Dit kan zijn in de vorm van begeleiding of onderzoek bij uw kind, uitleg of eenvoudige opvoedingsondersteuning.Onze praktijk werkt op een frisse, praktische en heldere manier.

Alhoewel Kinderjeugd.nl in deze regio inmiddels een goede naam heeft opgebouwd, begrijpen wij dat een eerste stap toch spannend kan zijn. Bent u benieuwd of wij u ook kunnen helpen, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.