Kids' skills

Kids’ skills is een speelse methode om jonge kinderen tot een jaar of twaalf
nieuwe vaardigheden aan te leren. De methode verloopt in vijftien stappen.
De methode is ontwikkeld in Finland door kinder- en jeugdpsychiater Ben Furman,
samen met enkele docenten uit het speciaal onderwijs.

Kinderen helpen moeilijkheden te overwinnen door ze te stimuleren nieuwe vaardigheden aan te leren. Of het nu gaat om kinderen die snel ruzie met anderen hebben, die niet mee durven spelen, hun werk niet op tijd af hebben, hun kastje niet netjes houden of geen koprol kunnen maken. De methode ‘Kids’ Skills’ is oplossingsgericht. Door een vaardigheid eigen te maken, overwint het kind het probleem en kan het een volgende stap in zijn ontwikkeling maken.

Binnen kids’ skills wordt de aandacht verlegd van het probleem naar een
vaardigheid die het kind aan zou kunnen leren en waardoor het probleem
wordt opgelost. Het kind staat centraal binnen kids’ skills en het kind wordt uitgenodigd mee
te denken welke vaardigheid hij of zij zou kunnen leren. De wijze waarop het kind ondersteund wordt bij het aanleren van de nieuwe vaardigheid heeft een coachend karakter en wordt gedaan vanuit het systeem rondom het kind, door betrokkenen uit te nodigen supporter van het kind te zijn..
Kids’ skills biedt een kans om goed samen te werken met de ouders van het kind,
door ze uit te nodigen mee te denken in het vinden van de juiste vaardigheid en
ze vervolgens te vragen of ze ook supporter willen zijn.
De ervaring leert dat als ouders te horen krijgen welke vaardigheid hun kind nog
gaat leren en mee helpen bij het bedenken er van, dit beter werkt dan als ouders
ingelicht worden betreffende de problemen die het kind heeft veroorzaakt.
Kids’ skills is gericht op samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij iedereen
als deskundige wordt benaderd. Het verstevigt de driehoek ouder-kind-leerkracht, ouder-kind-instelling, ouder-kind-omgeving.