Mag ik meedoen?

Sociale vaardigheidstraining
Soms lukt het niet om op de juiste manier contact te maken met andere kinderen. Je stoot tegen ze aan of roept heel hard hun naam. Andere kinderen vinden het juist moeilijk om een klasgenoot aan te spreken. Misschien is de sociale vaardigheidstraining dan iets voor jou!
Mag ik meedoen? Natuurlijk mag je meedoen!

De omgeving speelt een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling van kinderen. Er is voortdurend een wisselwerking tussen het kind en de omgeving. Hier ontstaat het sociale gedrag van het kind. Wanneer de aanpassing aan de omgeving niet goed verloopt, kunnen er interactieproblemen ontstaan. Twee soorten reacties komen veel voor: agressief gedrag en teruggetrokken gedrag.
Teruggetrokken kinderen zijn schuw, verlegen en passief. Ze vermijden contact met leeftijdgenoten en komen niet op voor hun rechten. Ze laten over zich heen lopen. Sommige van deze kinderen worden genegeerd, anderen worden geplaagd.
Agressieve kinderen hebben de neiging ruzie te maken, zodra iets ze niet bevalt ‘slaan’ ze er op los. Dit kan zich uiten in schelden, dreigen, anderen belachelijk maken, maar ook vechten en pesten.

Wie?
Kinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Jongeren in de leeftijdsgroepen 13 en 14 jaar en 15 en 16 jaar.

Uitgangspunt:
In de training ‘Mag ik meedoen?’ buigen we negatieve verwachtingen van het kind ten aanzien van de omgeving om naar positieve. Positieve ervaringen in contact met anderen versterken het zelfvertrouwen van het kind en zullen een bijdrage leveren aan het sociaal competente gedrag. Het kind (de jongere) wordt vaardiger in het omgaan met de mensen en de dingen. Omgekeerd zullen negatieve ervaringen het zelfvertrouwen doen afnemen.

Programma:
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 uur. De groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 kinderen. Iedere les heeft een thema. Het thema van les 1 is bijvoorbeeld: ‘Luisteren’. We bespreken een thema, maken opdrachten en doen rollenspellen. Iedere week krijg je een kleine opdracht mee naar huis. Die opdracht bespreken we dan weer in de volgende les.
Voor de start van de training worden de ouders en het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De training wordt afgesloten met een leuke bijeenkomst voor de kinderen én de ouders.

Aanmelden:
Lijkt de training ‘Mag ik meedoen?’ iets voor jou, laat je vader/moeder dan contact opnemen met de Kinder- & Jeugdpraktijk of stuur een e-mailtje naar
info@kinderjeugd.nl.