Schatjes, Katjes, Watjes ???

Soms kan het zo zijn dat je niet goed weet hoe je moet reageren als iemand iets aan je vraagt. Het kan ook zo zijn dat andere kinderen je pesten. Hoe leg je contact met klasgenoten of kinderen uit de buurt?
Herken jij jezelf hier in, dan is de training Schatjes, Katjes, Watjes misschien wel iets voor jou. Dit is een training om je in sociaal opzicht weerbaarder te maken.

Aanmelden
Ouders die hun kinderen aanmelden voor een weerbaarheidstraining, hebben kinderen die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samen spelen met andere kinderen. Het kunnen kinderen zijn die aan de kant staan, weinig initiatief nemen en niet weerbaar zijn. Het kunnen ook ongeremde kinderen zijn, kinderen die veel ruzie maken, zichzelf overschreeuwen en andere kinderen pesten.

Kinderen zelf zeggen:
Wie?
Kinderen/ jongeren die mogen leren zich wat weerbaarder op te stellen.
Leeftijd van 8 t/m 13 jaar.

Programma
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 uur. De groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 kinderen. Iedere les heeft een thema. Het thema van les 1 is bijvoorbeeld: ‘Als je je sterk voelt, ben je sterk’. We bespreken een thema, maken opdrachten en doen een oefening. Iedere week krijg je een kleine opdracht mee naar huis. Ook de ouders en de leerkracht krijgen iedere week post over de training.
Voor de start van de training worden de ouders en het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De training wordt afgesloten met een leuke bijeenkomst voor de kinderen én de ouders.

Lijkt de training ‘Schatjes, Katjes, Watjes’ iets voor jou, laat je vader/moeder dan contact opnemen met de Kinder- & Jeugdpraktijk of stuur een e-mailtje naar
info@kinderjeugd.nl.
‘Ik wil leren niet zo snel te huilen.’
‘ik wil leren om vrienden te maken.’
‘Ik wil leren iets terug te doen als zij me pesten.’
‘Ik wil leren niet zo snel ruzie te maken.’
Anne, 10 jaar
Piet, 11 jaar
Sander, 12 jaar
Kim, 12 jaar