Speciefieke problemen

U heeft wel eens de term A.D.H.D of P.D.D.-nos gehoord, maar u weet eigenlijk niet precies wat het betekent. De leerkracht op school gaf aan dat er bij uw zoon mogelijk sprake is van dyslexie. Maar wat is dyslexie precies?
Op deze pagina krijgt u informatie over specifieke problemen. Klik voor uitleg het op het onderwerp, waarover u meer wilt weten.

Leerproblemen
•    
Dyslexie (leesstoornis)
•    
Dyscalculie (rekenstoornis)
•    
N.L.D. (non-verbale leerstoornis)

Sociaal-emotionele problemen
•  
A.D.H.D (aandachttekort-stoornis met hyperactief gedrag)
•    
A.D.D. (aandacht- en concentratieproblemen)
•    
A.S.S. (autisme spectrum stoornis)
•    
P.D.D.-nos (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
•    
Asperger (stoornis binnen het autistisch spectrum)
•    
M.C.D.D. (Multiple Complex Developmental Disorder)
•    
D.C.D. (stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen)
•    
O.D.D / C.D. (oppositionele gedragsstoornis)
•    Angstoornis
•    Depressieve stoornis
•    Slaapproblemen
•    Eetproblemen
•    Problemen na echtscheiding van ouders
•    Rouwverwerking
•    Faalangst