Vergoeding

Bij de Kinder- & Jeugdpraktijk staat een positieve ontwikkeling van uw kind voorop. Hierbij hoort ook dat u vooraf zo goed mogelijk op de hoogte wordt gebracht over welke kosten u kunt verwachten. Voorafgaand aan een onderzoek en/of begeleidingstraject ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, die reeds in het kennismakingsgesprek mondeling is toegelicht.
Omdat u als ouder(s)/verzorger(s) opdrachtgever bent, wordt na afloop rechtstreeks aan u gefactureerd. U blijft verantwoordelijk voor de betaling.

In toenemende mate dekken ziektekostenverzekeraars kosten van onderzoek, behandeling en deelname aan trainingen. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en uw verzekeringspakket. Geadviseerd wordt hier vooraf met uw verzekeringsmaatschappij contact over op te nemen. Voor toekenning van de vergoedingen is het belangrijk dat de Kinder & Jeugdpraktijk voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij vereiste beroepsregistraties.

Wilt u extra advies over dit niet onbelangrijke onderwerp, dan kunt u daarover altijd contact met mij opnemen.
Registraties

• Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) opgen.BIG-register
• Kinder & Jeugdpsycholoog NIP
• Psycholoog NIP
• Orthopedagoog Generalist NVO

Lid van de volgende beroepsverenigingen:
Nederlands Instituut voor Psychologen
Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
NVO Werkverband Eigen Praktijk
NIP
NVO
NVO-WEP