Om welke problemen gaat het eigenlijk?

Bij Kinderjeugd.nl kun je hulp krijgen bij allerlei opvoedingsvragen. Dit kan zijn in de vorm van uitleg of eenvoudige opvoedingsondersteuning. Zo nodig wordt er een onderzoek gedaan naar de aard en/of mogelijke oorzaak van het gedrag. Uit het onderzoek komen adviezen om samen met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind de geconstateerde problemen te begeleiden.
Kinderjeugd.nl heeft bij alle vormen van begeleiding en onderzoek als uitgangspunt dat we vertrouwen op de eigen mogelijkheden van het kind en die van de ouders/opvoeders (oplossingsgerichte methodiek).

Het is voor ouders en opvoeders vaak moeilijk om hulp te vragen, zelfs als ze bezorgd zijn dat hun kind zich niet ontwikkelt zoals ze hopen of verwachten. De grens tussen wat ‘normaal’ is in de opvoedingssituatie en iets wat extra aandacht verdient, is niet gemakkelijk te trekken. In veel gevallen kan het nuttig zijn om een deskundige te vragen of er reden is om je zorgen te maken.

Voorbeelden

Ron (5 jaar): Ron zit in groep 2, juf Chantal zegt steeds dat hij goed zijn best moet doen. Dat doet hij ook, maar toch is hij altijd als laatste klaar. Die rotsommen ook! Op het plein heeft hij ook wel eens ruzie met vriendjes en vriendinnetjes. School is niet echt leuk.
Sam (9 jaar): Sam heeft geen vriendjes en vriendinnetjes en wordt op feestjes bijna nooit uitgenodigd. Ze doet wel haar best om met andere kinderen te spelen. Maar als er een groepje op het schoolplein staat durft ze niets te zeggen of is ze bang dat andere kinderen haar uitlachen.
Joris (brugklas, 13 jaar): Jeroen gaat voor het eerst naar de brugklas, dat is best spannend. Op de basisschool kende hij iedereen en nu? Jeroen hoopt ook maar dat het met het leren en huiswerk maken goed gaat, daar ziet hij best tegen op. Zijn vader en moeder hebben al gezegd dat hij anders maar eens een test moet doen.
Sanne (brugklas, 14 jaar): Op de basisschool had Sanne al moeite met lezen en spelling. Ze kreeg altijd extra les, maar dat hielp ook niet. Sanne heeft nu veel moeite met Nederlands, maar ook met Engels en Duits. Haar ouders en school hebben gezegd dat ze misschien wel dyslexie heeft, maar wat is dat precies ?
Bram (15 jaar): Bram is altijd in de weer en kan nooit een minuut stil zitten. Zijn klasgenoten roepen altijd dat hij ADHD heeft en dat vindt hij niet leuk. Zelf heeft hij er ook wel eens aan gedacht. Tijdens de ouderavond heeft zijn mentor dit besproken met zijn ouders. Bram wil zelf nu ook wel eens weten wat er aan de hand is.
Koen (16 jaar): Koen wordt vaak uit de les gestuurd, omdat hij brutaal is naar docenten. Die docenten begrijpen hem ook helemaal niet en de regels die ze stellen zijn dom. De laatste maanden zeuren zijn ouders ook steeds vaker dat hij beter zijn best moet doen. Kees weet best dat hij soms brutaal is, maar die docenten kunnen ook wel anders reageren.