De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM)

Het zelfonderzoek is een fantastische methode  voor jongeren en kinderen. Ieder mens is uniek in wie hij is en weet daarom ook zelf het beste wat en waarom hij iets doet. In de ZKM gaan we ervan uit dat dit tot uitdrukking komt in het verhaal dat een persoon over zichzelf en zijn wereld vertelt. De methode gaat ervan uit dat elk mens expert is in zijn eigen leven.
De ZKM-methode is geschikt voor (bijna) alle leeftijden. Een voordeel van een ZKM-onderzoek is dat het in een relatief kort tijdbestek een genuanceerd beeld oplevert waar je concreet mee aan de slag kunt.

Hoe werkt het ?
Een zelfonderzoek start meestal met een kennismakingsgesprek, waarbij wordt gekeken of het een geschikte methode is voor het kind/de jongere. Daarna volgt een interview met het kind/de jongere. Vervolgens gaan we werken aan een boek, met daarin zinnen die gaan over belangrijke gebeurtenissen voor het kind/de jongere. Dit gebeurt aan de hand van plaatjes, tekeningen, foto’s …..
Om meer zich te krijgen op de gevoelens, mag het kind kaartjes met gevoelens kiezen die bij deze situatie passen. Zo ontstaat een boekwerk (Mijn Verhaal) over belangrijke gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens. Het boekwerk is de aanzet tot het samen opstellen van leerdoelen

ZKM bij kinderen en jongeren
Ook een kind heeft zijn eigen verhaal. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is de methode extra aantrekkelijk gemaakt. Kinderen vertellen na aanleiding van plaatjes over hun ervaringen ordenen op deze manier hun gedachten. Welke betekenis heeft de ervaring en wel gevoel hoort daarbij. Ook kinderen zijn in staat om te vertellen of ze zich in een bepaalde situatie prettig voelen of niet en begrijpen wat dat met hen doet.

Hoe vaak zeggen jongeren niet dat ze echt hun diploma willen halen, maar doen ze vervolgens niets als het er daadwerkelijk op aankomt? Het lukt dan toch niet om aan het werk te gaan. Hoe komt dat toch? De omgeving kijkt machteloos toe als het alsmaar niet lukt om toch aan het werk te gaan of te blijven? Er spelen vaak heel complexe processen, waar niemand een helder inzicht in heeft, ook de jongere zelf niet. Met behulp van een zelfonderzoek kan hij/zij wel inzicht krijgen in de processen die hiermee samenhangen en krijgt ook handvatten om er iets mee te doen. Dit heeft vaak heel verrassende gevolgen.

Wanneer is ZKM bij kinderen & jongeren zinvol?
    Als het kind/de jongere iets heeft meegemaakt
    Als het hij/zij gepest wordt of zelf pest is
    Bij te hoge of te lage prestatiedrang
    Als hij/zij niet lekker in zijn vel zit
    Bij psychosomatische klachten